Peku
Eero
Suhonen, R., Cantell, H., Weselius, H., & Kouvo, T. (2022). ”Kun ihminen ihminen on”: Tapaustutkimus sekakuoro Koiton Laulun yhteiskunnallisesta aktivismista 1970-luvulta 2020-luvulle. Aikuiskasvatus, 42(1), 6–24. https://doi.org/10.33336/aik.115550
k
,
kuva Raili Takolander
Kuva Kimmo Salmio
Petri
Peku
Kuva Laura Malmivaara KUN IHMINEN IHMINEN ON Kuorolaulun yhteiskunnallinen voima Koiton Laulu uudistuu konsertista ja produktiosta toiseen. Nyt esitämme uuden tavan viettää kuoron 70-vuotispäivää. Kuorosta julkaistu vertaisarvioitu tutkimus tarkastelee Koiton Laulua yhteiskunnallisena aktivistina. Tutkimuksen ja sen tulosten ympärille rakennettu monimuotoinen juhlapäivä huipentuu Koiton Laulun konserttiin. Siellä koetaan maailmanlaajuisestikin merkittävä tapaus, kun taide ja tiede sulautuvat yhteen kokonaisteokseksi. Avainsanat on sävellys, joka esittelee tutkimuksen tuloksia kuorolauluna. Ennen konserttia voi miettiä Erätauko-keskusteluissa, voiko laululla muuttaa maailmaa ja pohtia kiinnostavien musiikki- ja teatteri-ihmisten kanssa Äänenavauskeskusteluissa musiikkia yhteiskunnallisena muutosvoimana.   Tapahtuma on ilmainen. Lippuja ei  voi varata.   Erätauko-keskusteluihin on ilmoittauduttava etukäteen lomakkeella https://tinyurl.com/VoikoLauluMuuttaaMaailmaa Jos ryhmissä on tilaa, voit varata paikan Setlementtitalolla lauantaina kello 14.30. . Klo 15Erätauko-keskustelut  Voiko laulu muuttaa maailmaa? Rakentavassa dialogissa tuodaan ihmisiä yhteen keskustelemaan omien kokemusten, havaintojen ja tunteiden pohjalta isoistakin aiheista. Pyrkimys on laajentaa omaa ymmärrystä kuuntelemalla erilaisia näkemyksiä.  Erätauko-keskusteluihin on ilmoittauduttava etukäteen tällä lomakkeella tai Setlementtitalolla ennen keskustelua. https://tinyurl.com/VoikoLauluMuuttaaMaailmaa Jos ryhmissä on tilaa, voit varata paikan Setlementtitalolla lauantaina kello 14.30.  Klo 16Äänenavauskeskustelut  Äänenavauskeskustelut virittävät yleisön pohtimaan musiikkia yhteiskunnallisena muutosvoimana. Äänensä aiheesta avaavat räppäri Paleface eli Karri Miettinen, muusikko Jussi Tuurna sekä teatteriohjaajat Susanna Kuparinen ja Sirpa Riuttala. Keskustelua johdattelevat Koiton  Laulun altto Saara Hedlund ja tenori Tommi E. Virtanen.
#KoitonLaulu70, #KunIhminenIhminenOn
Veera Henriksson Puheenjohtaja veera.henriksson@gmail.com 044 972 6462

LISÄTIEDOT

Konserttiin liittyvän graafisen materiaalin on jälleen tehnyt entinen kuorolainen Tuomas Nikulin.

KUN IHMINEN IHMINEN ON -

KOITON LAULUN KONSERTTI

Kantasesityksenä maailmanlaajuinen harvinaisuus

Päivä huipentuu konserttiin, jonka on suunnitellut ja johtaa kuoron taiteellinen johtaja Petri Tiainen. Hän kokosi suunnittelun pohjana olevan aineiston haastattelemalla lauluvalinnoissa kuoron laulajia. ”Kuorolaiset ovat parhaita asiantuntijoita siinä, minkä puolesta Koiton Laulu haluaa toimia ja millä lauluilla viesti parhaiten välittyy”, hän sanoo.

Kolme kantaesitystä

Maailmanlaajuisena harvinaisuutena ohjelmassa on yhtenä kolmesta kantaesityksestä kuultava Avainsanat. Laulun teksti pohjautuu haastattelututkimukseen, jossa tarkasteltiin Koiton Laulua yhteiskunnallisena aktivistina. Tekstin on kirjoittanut tutkimusryhmään kuulunut kuoron sopraano Hanna Weselius. Säveltäjä on Petri Tiainen. Kaksi muutakin kantaesitystä on omistettu Koiton Laululle. - Autioksi paettu, Peku Heinonen, säv. ja Jussi Kaskinen, san. - On maailman pinta niin ohut, Eero Ojanen, säv. ja Pentti Saaritsa, san. Konsertin ohjelmassa näkyy Koiton Laululle ominainen piirre, joka on melkeinpä ainutlaatuista suomalaisessa kuoromaailmassa lähes kaikki kuoron ohjelmiston sävellykset ja sovitukset on tehty Koiton Laululle. ‘Suurin osa niistä on peräisin kuoron taiteellisten johtajien ja laulajien kynästä.“ Kolmesta kantaesityksestä vain yksi on muiden kuin tekemä ja sen säveltäjä Eero Ojanenkin on tehnyt hyvin paljon ja pitkään yhteistyötä kuoron kanssa sekä muusikkona että säveltäjänä. Tapahtuma ja itse tutkimuskin ovat saaneet nimensä Kun ihminen ihminen on Yhteisrintamalaulusta, jonka Hanns Eisler on säveltänyt ja Bertolt Brecht sanoittanut. Tutkijaryhmään kuuluva Riikka Suhonen kuvaa tutkimuksen tuloksia: “Globaalit kysymykset, kuten ihmisoikeudet ja ympäristö, ovat kuorolaisille yhä tärkeämpiä. Ylisukupolvisen oppimisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen yhteisönä kuoro perustuu turvalliseen, moniääniseen vuorovaikutukseen. Koiton Laulu on hieno esimerkki yhteiskunnallisesta toimijasta, joka on kulkenut läpi vuosikymmenten ja kyennyt uudistamaan viestinsä”
Konsertin käsiohjelma
Oskar Öflunds Stiftelse sr Kalliola-konserni
Taiteellinen johtaja petrijuhani.tiainen@gmail.com